La primera paraula que ve a la ment de Michelle Obama quan pensa en Hillary Clinton

(Recordeu posar el so a l'extrem superior esquerre de la vinya)

vine.co


el latte liberal obté una atenció

Michelle Obama també va oferir consells a Bill Clinton com a primer home potencial, i va dir que la seva filla decidirà si romandrà a la post-presidència de D.C.

Veurem on són els nens, perquè en aquell moment la Malia estarà a la universitat, si us ho podeu creure, i Sasha estarà al segon any de batxillerat. La deixarem prendre la decisió i veure on es troba més còmoda, perquè han fet els sacrificis perquè ja hi siguem. El tocarem d’oïda.